Sesija: 100117a5a03f699d30bacc8f6d0f2e17

MJESECI NA DUBROVAČKU

Ukoliko želite da Vam odgovori budu pohranjeni u sesiju koja može trajati do 20 dana, molimo Vas da predhodno kliknete 'Provjera odgovora'

SASTAVIO ADO KR

PREUZBU- ĐENOST, AFEKT (MN.)

SIJEČANJ, JANUAR

USMRĆIVA- NJE, ODUZIMANJE ŽIVOTA

PREZIME IZ PLOČICA, (HOTELIJER JULIJO!)

BIVŠA TVORNICA VJEČNIH TAMIĆA IZ MARIBORA

GRAD U RUMUNJ- SKOJ (OBRTALJKA: DARA)

TAJLAND

PRED- GRAĐE MOSTARA NA RADOBOLJI


OBIJETE- LICA, KRAMPA

ENGLESKI: U REDU

OŽUJAK, MART

ŠPEDICIJA, OTPRE- MANJE

DIPLOMIRA- NI INĐENJER ARHITEK- TURE

PRECIZNO NAMJESTITI

UDOBNOST

ENGL.TISKAR IZ 17.ST (OBRT- ALJKA: SEKO)

VELJAČA, FEBRUAR

BANČITI, TULUMARITI

TEDDY ODMILA

ZAGONE- TAŠTVO

GOMILA (H)RPA

BORIS ERCEG

PODRUG- LJIVO ZA POLICAJCA

PROSINAC, DECEMBAR

PRVO SLOVO

GRIŽNJA SAVJESTI

POSLOVNI INFORM. SUSTAV (OBRNUT OD: ATARI)

ONAJ KOJI RASPORE- ĐUJE, DISTRI- BUIRA

JUG

NJIRIĆ ANE

STUDENIMARIJA IVANKOVIĆ

RUJAN, SEP- TEMBAR

NIJESU ONI, NI ONA, NEGO ...

DODATAK UGOVORU I SL.

PALE ... NA SVIJETU

NIKO OREPIĆ

AUSTRIJA

TRAVANJ, APRIL

ELEMENT

OPSEG

LISTOPAD, OKTOBAR

NAŠ JOHN, HANS, JUAN, JEAN ILI JOVAN

OBOR ILI ZASELAK ŠUMETA


SREDINA SEPETA

ŠEPAVICA

IME POK. PROFESU- RICE I SPISA- TELJICE REHAK

JAKO CRIJEVO U VATRO- GASACA

PRVI DIO MOSTARA ILI MOSKVE

PROVALIJA, PONOR, PROLOM OBLAKA

BALDO MAŠKARIĆ

KIŠOBRANI

POČETAK NAOBLAKE

SRPANJ, JULI, LJULJ

ABRAHAM, ABID ILI ABEL ODMILA

TEOFIL ROMIĆ

JUG

ŽEN.IME, KSENIJA

SVIBANJ, MAJ

POND

KNEGO, VLAHUŠIĆ ILI RUDENJAK

NADA ESSERT

INGEBORG, INGE

SJAJNO, ŽARKO

OKVIR ZA SLIKU

ADOLFO ODMILA

AMPER

DRUŠTVO, EKIPA

KOLOVOZ, AUGUST

RADE BAR- TULOVIĆ

SLOVENSKI SLIKAR, ANTON

POK. SPLIT- SKI GLUMAC KOVAČIĆ

ŽENSKO IME A I PREZIME IZ TOPOLOGA

ESTONAC

RADIJUS

LIPANJ, JUNI

SREDIŠNJI DIO SIGETA

NONO, DJED

ASJA NIKOLIĆ

PLODOVI VINOVE LOZE

NJIRIĆ RADE

KUGLA, BOČA U DALMACIJI

SRNDAĆ

AUSTRIJA

POŠTANSKA ILI TAKSENA MARKA

RUBALJ

OZDRAVLJI- VAČ, PROVO- DITELJ ASANACIJE

RAZLIJE- GANJE, ORBA

© Tele5 d.o.o. Dubrovnik


Stranica libertas.tv koristi tzv. kolačiće kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića. Pročitajte više