Sesija: cc19c3351fe6c5c57a2628763bcd04b2

SKANDINAVSKI PRIJATELJ HELSINGBORG

Ukoliko želite da Vam odgovori budu pohranjeni u sesiju koja može trajati do 20 dana, molimo Vas da predhodno kliknete 'Provjera odgovora'


ČETVRT U HELSING- BORGU ("SOFIJIN BRIJEG")

VRSTA SLATKOG PECIVA, KROŠTULA (UMANJ.)

PRIDJEV

NIKO IVANIŠ

IZUMRLI JUŽNO- AMERIČKI NAROD

POČETAK JAUKANJA

GRAD U J. FRANCUSKOJ (ANAGRAM: LESAR)


TANJURI

ORKAN, URAGAN

EUROPSKA

HTJETI, HOĆETI

PREZENTI- RANJE NEČEGA SAVRŠENIM, IDEALNIM

OBRTNIK, ARTIŽAN

POKRAJINA U JUŽNOJ ŠVEDSKOJ U KOJOJ SE NALAZI HEL- SINGBORG

PRECIZAN; IDENTIČAN

ŽENSKO IME, ILSE

PROST, OTRCAN

EDOVA IMENJA- KINJA

PREDNJI DIO ARBUNA

NOVINE, FOLJ

GLAVNA TRGOVAČKA ULICA

PISCI IVAN I PREDRAG

RIJEKA I DEPARTMAN U JUŽ. FRA- NCUSKOJ (ANAGRAM: ESERI)

SPOJ KISE- LINE I ALKOHOLA, ESTER

URUGVAJ

ARMIN AVDIĆ

KLIP KUKURUZA BEZ ZRNA

ELIZABETA, ETICA ODMILA

JAMAJKAN- SKI SPRIN- TER, SVJET- SKI REKOR- DER NA 100 I 200 METARA


BIVŠA PAKISTAN- SKA PRE- MIJERKA, BENAZIR


VRSTA TANKE MREŽASTE TKANINE

LABINSKA PJEVAČICA LOVRIĆ

IZRAELSKA STROJNICA

REPUBLIČKO IZVRŠNO VIJEĆE

LJUBOVANJE, VIJERANJE VAGIĐANJE

NAPITAK, ENGLESKI: TEA

GORDANA CAREVIĆ

VOLUMEN

POSAO LOVACA

ALEKSAN- DAR, ACO ODMILA


UZVIK PO- ŽURIVANJA

DANSKI GRAD NA- SUPROT HEL- SINGBORGA

KREŠIMIR IVANI- ŠEVIĆ

BREND SRE- DSTAVA ZA ODVIKAVA- NJE OD PUŠENJA IZ HELSING- BORGA

HRVATSKA

OLIVIJA GUSTIN

POLULJUDI POLUKONJI IZ GR.MITA


JELE NOVAK

ČETVRT HELSING- BORGA

JEDNAKO U LATINSKIM SLO- ŽENICAMA

PREDNJI DIO SAIGONA

LUKA ELEZ

ĐURO

ZATVARAN, UHIĆIVAN

TEHNIČKI

CENTAR

DANSKO IME KAERNANA, TORNJA SIM- BOLA HEL- SINGBORGA

SINDIKAT NOVINARA HRVATSKE

POPRIJEKO, TRESE

ANKICA TOMIĆ


VODIK

SRBIJANSKI REPER, NIGRUTIN

MREŽA

POČETAK ASANACIJE

POGODBENI VEZNIK

PJEVAČ MONTENO

RIJEKA U ČILEU (NIJE IMAMA!)

OSOBNOST, KARAKTER

VULKAN NA SICILIJI

UPORNE, NEZAUSTAV- LJIVE, NEPO- KOLEBLJIVE

IKRONOSNE RIJEČNE RIBE

ATLANTIC DAYLIGHT TIME

GRLO; OTEKLINA POD VRATOM (MN.)

OPORUKA, TESTAMENAT

POČETAK UVODA

TJESNAC NA OBALAMA KOJEGA JE HELSING- BORG (PRVO SLOVO: Ö)

ZALOG, ZAVJET, OSTAVA

ISTOK

OBNOVITI, RENOVIRATI

ALANOVA IMENJAKI- NJA, ALANA

© Tele5 d.o.o. Dubrovnik


Stranica libertas.tv koristi tzv. kolačiće kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića. Pročitajte više